کتابخوانی

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را دریابیم

پروین فخارنیا نویسنده، ویراستار و عضو شورای اجرایی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در گفت و گویی با خبرنگار لیزنا فرهنگنامه را اثری بی نظیر توصیف کرد که باید به دست همه کودکان ایران برسد.