تازه های کتابخانه

فرهنگ خلاقیت: شیوه های پرورش خلاقیت دانش آموزان

خلاقییت، آفرینندگی و نو آوری، مهم ترین و اساسی ترین قابلیت انسان و بنیادی ترین عاملی است که در همه ابعاد و جوانب زندگی او نقش حیاتی ایفا می کند. می توان گفت "خلاقیت و نو آوری" موهبتی است که کما بیش در وجود همه انسان ها به ودیعه گذاشته شده است. خوشبختانه امروز، این موهبت چندان مورد توجه مربیان، معلمان، والدین و کارگزاران آموزشی قرار گرفته است که آنان را به پرورش خلاقیت در دانش آموزان خود راغب ساخته است.

مهارت آموزی و کارآفرینی در مدارس: قابل اجرا برای برنامه ویژه مدارس بوم

مهارت آموزی به عنوان بهترین مسیر برای نوآوری، کارآفرینی، اشتغال پایدار، رشد و بهره‌وری، افزایش سرانه تولید ناخالص ملی و در نهایت رشد اقتصادی به شمار می‌آید. در کتاب حاضر ابتدا به برنامه‌های مهارت‌آموزی اهمیت و اهداف آن، کلیات نظام مهارت‌آموزی، اهمیت و لزوم مهارت‌آموزی دانش‌آموزان، نگاهی مختصر به ضرورت آموزش و بالندگی نیروی انسانی، اهداف، فواید و اصول مهارت و آموزش مهارت و در ادامه به تعاریف کارآفرینی و ... پرداخته شده است.

کتاب حاضر شامل پنج فصل با عناوین ذیل می باشد:

اصول و مهارت های تربیت کودک ‌2 تا ‌7 سال با رویکرد طیب گزینی

در دوره ی اول رشد که آغاز تکلم است، والدین به عنوان ولیّ کودک لازم است بهترین کلمه ها، کلام ها و شیواترین راه های ارتباطی را به کودک آموزش دهند تا کودک، رحمت الهی را از این طریق دریافت کرده و راه برای شکوفایی استعدادهایش هموار گردد. لذا در این دوره، رزق کودک محبتی است که در قالب کلمات و رفتارهای طیب به کودک رسیده و طیب گزینی را در راه و رسم زندگی او ترسیم می نماید. هدف از نگارش این کتاب، ارائه مهارت های تربیتی مربوط به دوره اول رشد برای والدین و مریبان و هم چنین مدیران تربیتی جامعه است.

دانش انسانی اسلامی یا دانش انسانی سکولار؟ : تاملی بر تحقق پذیری علوم انسانی اسلامی

کتاب حاضر، حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است که در آن به موضوع تأملی بر تحقق پذیری علوم انسانی اسلامی و مسئله مهم تحول در علوم انسانی و اسلامی سازی آن می‌پردازد. «علوم انسانی اسلامی یا سکولار؟ » و «علوم انسانی اسلامی، امکان یا امتناع؟ » عناوین فصل‌های دوگانه این کتاب هستند. در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «علوم انسانی اسلامی، به اعتبار «موضوع»، اسلامی نیست؛ زیرا موضوع این علم همان موضوع علوم انسانی سکولار است و در این جهت، تفاوتی میان آن‌ها نیست.

در آستانه تمدن: ظرفیت های تمدنی اسلام برای احیای تمدن اسلامی در دوران معاصر

تمدن اسلامی یکی از طلایی ترین تجربه‌های بشری است. اما قبول بی‌چون‌ وچرای یک تمدن نوین اسلامی در دوران مدرن آسان نیست. آیا امروز هم امکان دارد که بر پایۀ همان آموزه ها و آن تجربۀ طلایی، تمدنی نوین بسازیم که در آن نه از تعالی مضامین اسلام کاسته شود، نه از درک و پاسخ به پیچیدگی‌های این زمانه ناتوان بمانَد؟ این اثر در پی پاسخ به این امکان و چگونگی است.

کتاب «در آستـانه تمدن؛ ظرفیت های تمدنی اسلام برای احیای تمدن اسلامی در دوران معاصر» دارای هفت فصل است که عناوین آن عبارتند از :

فصل اول: پیش‌نیازهای تمدن‌سازی

فصل دوم: ویژگی‌های دوران معاصر

ساختار و کارکرد اندیشکده ها

وضعیت نامناسب اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ایران، نمود کاملی از شکست نظام سیاست گذاری و حکمرانی طی چند دهه گذشته است؛ نظامی که به علت ضعف ها و محدویت های موجود و به رغم صرف هزینه های هنگفت نتوانسته است به درستی سیاست گذاری کند. اصلاح این نظام به علت درهم تنیدگی منافع گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دشواری امکان پذیر است، اما ایجاد زمینه برای فعالیت مراکزی که این کتاب به بهره گیری از ادبیات جهانی موجود درصدد ایجاد دانشی ابتدایی درباره آنهاست، شاید بتواند به رغم آسیب های گوناگون نظام سیاست گذاری، راه برون رفتی از این وضعیت و روزنه امیدی برای کارآمدسازی این نظام بگشاید.

سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی

اکنون سنجش و ارزشیابی الکترونیکی در کشور ما به تأسی از یادگیری الکترونیکی در ابتدای چرخه عمر پذیرش فناوری قرار دارد و مسیر زیادی را برای رسیدن به بلوغ باید طی کند. قدر مسلم با نگاشتن منابع مکتوب و تدارک شواهد تجربی، چنین سیر تطوری، سریعتر طی خواهد شد. بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی، نشان می دهد که درباره سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی، منابع بسیار محدودی در داخل کشور وجود دارد. بسیاری از این منابع در قالب فصلی از کتاب یادگیری الکترونیکی طرح شده اند و کتابی وجود ندارد که به صورت جامع به مباحث سنجش الکترونیکی و ارزشیابی برخط در یادگیری الکترونیکی پرداخته باشد.

مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی

در تاریخ تحولات علم تربیتی، پرسش از چیستی و روش‌شناسی علم یا نظریه‌ی تربیتی متضمن پرسش‌های فرعی متعددی درباره‌ی چیستی و انواع علم، چیستی موضوع علم تربیتی، نسبت میان علم تربیتی با دیگر علوم، روش‌شناسی پژوهش تربیتی و … بوده است. از آنجا که چنین پرسش‌هایی دارای ماهیتی فلسفی هستند، بسترهای فکری-فلسفیِ متفاوت در مواجهه با آنها باعث شکل‌گیری، رشد و توسعه‌ی دیدگاه‌های متنوعی درباره‌ی علم تربیتی شده‌اند. کتاب حاضر، نخستین جلد از یک مجموعه‌ی دو جلدی است که به دنبال بازتعریف و بازسازیِ تصویری از چیستی علم تربیتی اسلامی با تکیه بر دیدگاه‌ها و ظرفیّت‌های فلسفه‌ی اسلامی است.

روش های تربیت اجتماعی در خانواده و شاخص های آن

اثر حاضر گامی در مسیر تربیت اجتماعی برداشته و به روش‌های تربیت در این ساحت پرداخته است. در این کتاب، روش‌های تربیت اجتماعی در چهار مرحله سنی؛ یعنی دوره کودکی، نوجوانی، جوانی وبزرگسالی مطرح و شاخص‌های تربیتی آن استخراج شده است. مباحث این اثر در پنج فصل تدوین یافته است. ابتدا مفاهیم بنیادی بررسی و روش‌های اسلامی تربیت در مراحل مختلف سنی تبیین شده است. سپس روش‌های تربیت اجتماعی کودک بررسی شده است. در ادامه از میان روش‌های ممکن در تربیت اجتماعی نوجوان «الگودهی»، «گفتگو»، «مشارکت‌دهی» و «نظارت» کاربرد بیشتری دارد.

برنامه درسی پنهان؛ با نگاهی به دیدگاه اسلام

برنامه درسی پنهان از موضوعات نسبتا نوینی است که در دهه هفتاد قرن بیستم وارد ادبیات تعلیم و تربیت گردید. این اصطلاح به کلیه تاثیرات و پیامدهایی که به طور ضمنی و پنهانی در خلال آموزش، بر نگرش ها، بینش ها، عادت ها و رفتارهای یادگیرندگان ایجاد می شود و چه بسا خود یادگیرندگان و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت چندان متوجه آن نشوند، اشاره دارد. در این پژوهش نویسنده بر آن است تا ضمن بیان چیستی و اهمّیت برنامه درسی پنهان و پیشنه آن، ابعاد و قلمرو، دیدگاه های مربوط به آن، عوامل موثر و شیوه ارزیابی آن را نیز مورد بررسی قرار دهد.