تازه های کتابخانه

بگذارید بچه ها بازی کنند

توجه به اهمیت بازی همیشه در بستر تاریخ همراه و همزاد زندگی آدمی بوده است؛ اما در دهه‌ های اخیر توجه به نقش تربیتی و تاثیرات آتی آن بر کودکان افزایش یافته و برای آن کارکردهای آموزشی و پرورشی جهت کیفیت‌ بخشی به زندگی مورد تاکید قرارگرفته است.

راهنمای فراسکاتی: رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD‌) برای ارزیابی فعالیتهای پژوهش و توسعه تجربی ‌2015

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از روش‌ها و رهنمودهایی است که به منظور سامان‌دهی به فعالیت‌های پژوهش و توسعه (R&D)، با مشارکت و تلاش‌های مستمر کارشناسانی از بسیاری کشورها، در سازمان جهانی همکاری و توسعة‌ اقتصادی(OECD)  تدوین شده است. مطالب راهنما شامل تعریف مفاهیم و تعیین شاخص‌های مرتبط با R&D، راهکارهای گردآوری آمار و شناسایی و طبقه‌بندی و دامنة شمول عوامل‌ِ دخیل در فعالیت‌های R&D، یعنی منابع انسانی و مالی، نهادهای حامی و مجری، و هزینه‌های این فعالیت‌ها است.

فرهنگ بسامدی: براساس پیکره متنی زبان فارسی امروز

فرهنگ بسامدی میزان کاربرد کلمات زبان را بر حسب فراوانی وقوع آنها در یک پیکره زبانی که نماینده آماری زبان است نشان می‌دهد. کلمات پربسامد و کم‌بسامد می‌توانند شاخص ارزشمندی برای پی بردن به مولفه‌های فرهنگی یک جامعه زبانی باشند. میزان بسامد کلمات در یک فرهنگ بسامدی تابع بازه زمانی است که پیکره فرهنگ در آن زمان گردآوری شده است. بنابراین اطلاعات موجود در فرهنگ بسامدی رابطه مستقیم با تحولات تاریخی یک جامعه زبانی دارد.

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان

گذراندن دوره پیش دبستانی، کودک را آماده برقراری روابط با دیگر همسالان و مربیان خود می­کند و زمینه یادگیری جدی در او را به وجود می آورد. کتاب حاضر به بررسی آموزش وپرورش در دوره پیش از دبستان پرداخته است، کتاب در چهار فصل تنظیم و در فصل اول به بررسی نظریه­های رشد و یادگیری کودکان پرداخته است، در فصل دوم دوره پیش دبستانی و ویژگیهای آن بیان ودر فصل سوم به برنامه درسی پیش از دبستان اختصاص دارد. در فصل چهارم بازی در دوره پیش از دبستان مطرح گردیده است.

آموزش درک مطلب به دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری و LD‌

درک مطلب عالی‌ترین سطح در فرایند خواندن است و نقشی محوری در یادگیری و موفقیت تحصیلی ایفا می‌کند. عوامل متعددی در دستیابی به مهارت‌های درک مطلب اثرگذارند که این کتاب به آن‌ها می‌پردازد. (به جز عوامل درونی و ارثی) مخاطبان این کتاب هم دانش‌آموزان عادی و هم مبتلایان به مشکلات یادگیری هستند. کتاب بر روش‌های آموزش درک مطلب بین دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری و دچار مشکل در خواندن متمرکز است. البته بر تمرین‌های خاصی که بر اساس پژوهش‌ها تدوین‌شده‌اند نیز تأکید ویژه  دارد.

آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی بر اساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی

بعید است کسی بتواند متفکر انتقادی خوبی باشد بی‌آنکه اهل پرسشگری عمیق باشد. و در میان اهل پرسشگری، بهتر از سقراط نمی توان کسی را تصور کرد. کسی که به‌واقع دلبسته‌ی تفکر انتقادی باشد به پرسشگری نیز علاقه‌مند خواهد بود، و طبیعی است که آموختن شیوه‌ی سقراطی آغازگر چنین راهی باشد. برای آموختن از سقراط طبعاً باید مؤلفه‌های شیوه‌ی او را بشناسیم و کاربست آن‌ها را تمرین کنیم. بدون شناخت این مؤلفه‌ها نمی‌توان راهبردهایی را که شالوده‌ی پرسشگری به شیوه‌ی سقراطی است عمیقاً درک کرد.

ذهن نامحدود: یادگیری، رهبری و زندگی بدون مانع

کتاب ذهن نامحدود: یادگیری، رهبری و زندگی بدون مانع، نوشته‌ی جو بولر، روش‌هایی ارزشمند برای دستیابی به بینشی نامحدود در درک و یادگیری ارائه می‌کند. از همان اولین لحظه‌ای که در کودکی وارد مدرسه  می‌شوید، باور می‌کنید که مغزتان چیزی ثابت و ایستاست، فقط می‌تواند موضوعاتی خاص را بیاموزد و از آموختن بعضی مسائل دیگر ناتوان است. با همین طرز فکر وارد بزرگسالی می‌شوید و باورهای تثبیت‌ شده‌ای را درباره توانایی‌هایتان می‌پذیرید. این فرضیات آسیب‌ زننده و غلط هر یک از شما را به نوعی و در زمانی تحت تأثیر قرار می‌دهد و انتخاب‌ها و در نهایت، آینده‌تان را محدود می‌کند.

روانشناسی دین

کتاب حاضر اثری درباره روانشناسی دین است. استفاده از این ترکیب اضافی، نشان می دهد که دین، خواه ناخواه، موضوع تحلیل روانشناختی خواهد بود. برخی محققان و دانشمندانی که هم به روانشناسی و هم به دین علاقه دارند، به جای آن که یکی را تابع دیگری کنند، می خواهند آن ها را به سوی گفتگویی دوجانبه و احترام آمیز سوق دهند. عده ای دیگر هم، که از دین معمولا الهیات مسیحی را در نظر دارند، می خواهند این دو را در هم «ادغام» کنند. نویسنده در این اثر دیدگاه های روانشناختی ای را که از آن ها به دین نگریسته مورد نقد قرار می دهد.

اسناد، قوانین و ساختار آموزش و پرورش

در سال های اخیر اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط نهادهای سیاستگذار بالادستی، تدوین، تصویب و برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است. با توجه به ضرورت استقرار و پیاده سازی محتوای اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش در تار و پود نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، لازم است محتوای دروس مربوطه نیز منطبق با اسناد یادشده مورد بازنگری و تجدید نظر قرارگیرد. کتاب اسناد، قوانین و ساختار آموزش و پرورش منطبق با سرفصل برنامه های درسی جدید دانشگاه فرهنگیان در چهار فصل تالیف شده است . نویسنده دراین اثر تلاش کرده محتوای هر فصل متناسب با این اسناد و آخرین تغییرات باشد .

پیچیدگی های حضور (مشارکت) برنامه درسی در آموزش عالی

برنامه‌های درسی به‌سرعت و به‌صورت معناداری در حال تغییر هستند، اصطلاح برنامه درسی هنوز در گفت‌وگوهای آموزش عالی مغفول است. آن‌چه ما شاهد آن هستیم تغییر برنامه درسی در فضای مشوشی است که در آن برنامه‌های درسی در راستای آماده‌سازی دانشجویان برای دستیابی به مهارت‌هایی که ارزش بازاری دارند، اصلاح می‌شوند.در چنین شرایطی برنامه‌های درسی در خطر ازهم‌گسیختگی قرار دارند و دانش و مهارت‌ها در تکه‌های مجزایی ارائه می‌گردند. چنین برنامه‌های درسی ازهم‌گسیخته‌ای در برابر چالش‌های قرن بیست‌ و یک بالطبع ناتوان خواهند بود.