تازه های کتابخانه

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

تکنولوژی آموزشی با تمام فراز و فرودهای خود که همانند رودخانه‌ای به سرعت می‌گذرد، به جهش نیاز دارد؛ جهشی که عقب‌ماندگی‌ها را جبران و شایستگی‌ها را جلوه‌گر کند.رسانه آموزشی به عنوان ابزاری فیزیکی تعریف می شود که از طریق آن آموزش به یادگیرندگان صورت می پذیرد

در ستایش هیچ آموزی

در کتاب هیچ آموزی یا تعلیم و تربیت تنزیهی، هنر والای حذف کردن برای جذب نمودن، پنهان کردن برای آشکار نمودن، کاستن برای افزودن، منع کردن برای ترغیب نمودن، و هیچ شدن برای همه چیز شدن به کار گرفته می شود تا در این کنشگری تضادمندانه،خلاق ترین و سیال ترین نوع تعلیم و تربیت فطری به دور از آموزه های شرطی و انتظارات درسی به ثمر نشیند.

امیرکبیر و ناصرالدین شاه

اسناد دولتی و مکاتبات رسمی از ابزارهای مهم تحقیق در دورانهای مختلف تاریخ است و البته برای شناخت زوایای گوناگون تاریخ ایران نیز بسیار  با اهمیت.

در ایران، برخلاف برخی از کشورهای دیگر، به دلایل سیاسی و اجتماعی هیچگاه بایگانی ها یا مراکز حفظ اسناد وجود نداشته و اگر داشته در دسترس همگان نبوده و اصولاً چنین نهادهایی در ایران سابقۀ دیرینه ای ندارد..

راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین: ابزارهای کمی و کیفی

این کتاب مجموعه ای از مقاله های نویسنده درباره درس پژوهی "مطالعه درس" است که در سال های اخیر نوشته شده و در مجله های پژوهشی بین المللی یا داخلی "ژاپن و ایران" به چاپ رسیده است. فصل ها بر اساس کارکرد های درس پژوهی به مثابه "نظریه"، "رویکرد"، "روش" و "ابزار" تنظیم شده اند.

آموزش ریاضیات در هفت کشور: گزارش مطالعات ویدیویی تیمز ( TIMSS‎)

این کتاب حاصل نتایج مطالعه‌ی ویدیویی تیمز در سال 1999 می‌باشد. این تحقیق حاصل مطالعات یک گروه تحقیقاتی 317 نفره در هفت کشور دنیاست. این پژوهش به تجزیه و تحلیل فیلم‌برداری کلاس‌های ریاضی هفت کشور که به مدت یک‌سال مداوم از مدارس آن‌ها فیلم‌برداری شده می‌پردازد. در این تحقیق 15000 مسأله ریاضی کُد‌گذاری و تمام مکالمات دانش‌آموزان و معلمان شمارش شده، تا بتوان به این سؤال پاسخ داد که در کلاس‌های درس مدارس هفت کشور چه می‌گذرد؟

درس نامه از تفکر تا علم

این مجموعه در راستای طراحی سیر مطالعاتی متون علامه طباطبایی تنظیم شده است و مطالعه آن به مربیان قرآنی توصیه می شود. مجموعه حاضر حاصل تلاش گروهی از قرآن پژوهان مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران است که در مسیر قرآن پژوهی خود به آثار نفیس و منحصر به فرد حضرت علامه برخورد کرده و جواب بسیاری از سوالات خود و دیگران را در این آثار یافتند.

ساختار وجودی انسان از منظر عقل

هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان می آید نوعاً آن را ملازم با ترک محرمات و انجام واجبات میدانیم درحالیکه مفهوم وسیعتر و جامعتری دارد که از لوازم آن رعایت خط قرمزهای عقلی و شرعی است.چنانچه در کتب لغت آمده: «زکو به معنای دور ساختن آنچه حق نیست و خارج کردن آن از متن سالم است و این مانند برطرف کردن رذایل و بدیها از انسان و محیط اجتماعی اوست.

پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد

پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی)

هدف اصلی نویسنده، بررسی پنج رویکرد متفاوت به پویش کیفی (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه ی داده بنیاد، قوم نگاری و مطالعه ی موردی و بحث در مورد رویه های انجام مطالعه ی کیفی است.

اعتمادجمعی: چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند

کتاب”اعتماد جمعی _ چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند” به طور کاملا" دقیق به بررسی موضوع اعتماد جمعی سازمانی و کارکردهای آن در مدارس می پردازد. در این کتاب، افق های اعتماد بررسی شده است و خواستار فعالیت رهبران و مدیران مدارس در محیطی قابل اعتماد است. اعتماد ستونی است که سازمان را حفظ می کند.