تازه های کتابخانه

مبانی طراحی آموزشی

کتاب حاضر، مباحث اصلی و کلی در طراحی آموزشی را ارائه و به درک جغرافیای علمی طراحی آموزشی کمک می کند. نویسندگان کتاب به طور تخصصی شما را برای طراحی آموزشی براساس الگوی خاص آماده نمی‌کنند، لیکن معرفی و طرح الگوهای طراحی آموزشی، فرایند و عناصر طراحی آموزشی را برای شما به شیوه‌های مختلف به تصویر می‌کشند. از سوی دیگر به سبب طرح مباحث نوین در آموزش از جمله یادگیری الکترونیکی، می‌کوشد مباحث سودمندی در این زمینه تدارک ببیند.

آموزش تفکر به کودکان (تمرینات عملی برای سنین 14-‌8 سال)

دانش آموزان باید با فرایند تفکر صحیح آشنا شوند و یاد بگیرند در مورد مسائل و موضوعات مختلف درست فکر کنند. آنها به فرایندهای تفکر برای اندیشیدن و حل مسائل نیاز دارند. طراحان برنامه های درسی تصور می کنند که دانش آموزان این فرایندها را به طور طبیعی یاد می گیرند، اما پژوهش ها نشان می دهند که این چنین نیست و برای یادگیری این فرآیندها باید از برنامه درسی ویژه استفاده کرد. تفکر درباره تفکر یا فراشناخت دانش آموزان را توانمند می سازد و به آنها مجموعه ای گسترده از ابزارهای شناختی قابل استفاده ارائه می دهد.

منابع انسانی در آموزش عالی

منابع انسانی از باارزش‌ترین عوامل تولید و مهم‌ترین سرمایه‌ها و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجادکنندۀ قابلیت‌های اساسی هر سازمانی به شمار می‌آید. یکی از مؤثرترین راه‌های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط کنونی، کارآمدتر کردن کارکنان و اعضای هیئت علمی است.

سواد خبری

باورپذیر بودن اخبار دریافتی از رسانه‌های اجتماعی همچنین تولید و نشر اطلاعات نادرست و اخبار جعلی همراه با امکان بازنشر آسان و بدون محدودیت آن‌ها، آموختن سوادی نوین با نام سواد خبری را برای کاربرشهروندان، ضروری می نماید. کتاب حاضر باهدف آموزش سواد خبری به عموم مخاطبان جهت توانمندسازی آن‌ها در شناخت، انتخاب و ارزیابی خبر در چهار بخش تألیف شده است. ایده کلیدی در تألیف این کتاب عبارت از هفت پرسش سواد خبری است که در درک و تحلیل خبر از اعتبار علمی و کاربردی جهانی برخوردارند.

آموزش شایستگی محور: مقدمه ای بر مفاهیم، دیدگاه ها و الگوها

هدف اصلی این کتاب توصیف و تحلیل ایده‌های رایج، دیدگاه‌ها و الگوهای آموزش شایستگی‌محور است. مفاهیم اولیه رویکرد آموزش شایستگی‌محور، کاربرد آن در بافت‌­ها و موقعیت‌­های مختلف آموزشی، ابعاد مختلف و مبانی نظری آن بیان شده است. علاوه براین، به جنبه‌های عملی «آموزش شایستگی‌محور» مشتمل بر چگونگی شناسایی شایستگی‌ها در زمینه‌های گوناگون، طراحی و تدوین برنامه درسی مبتنی بر شایستگی پرداخته شده است.

فلسفه جسمانی: ذهن جسمانی و چالش آن با اندیشه غرب

سه مفهوم جسمانیت، ناخودآگاه شناختی واستعاره شناختی مفهوم‌های بنیادین کتاب هستند. نویسندگان کتاب فلسفه جسمانی دست به کار رعب‌آور بازسازی فلسفه غرب با هم ‌ترازکردنش با این سه آموزه بنیادین علوم‌ شناختی زده‌اند: نخست ذهن اساساً جسمانی است، دوم اینکه اندیشه عمدتاً ناآگاهانه است، وسوم اینکه مفاهیم انتزاعی عمدتاً استعاری اند. چرا این کار رعب‌آور است؟ علوم شناختی، یا همان مطالعه تجربی ذهن، ما را به خلق فلسفه‌ای به‌لحاظ تجربی مسئول فرامی‌خواند، فلسفه‌ای که با اکتشافات علمی در‌ خصوص ماهیت ذهن هم‌خوان است.

بگذارید بچه ها بازی کنند

توجه به اهمیت بازی همیشه در بستر تاریخ همراه و همزاد زندگی آدمی بوده است؛ اما در دهه‌ های اخیر توجه به نقش تربیتی و تاثیرات آتی آن بر کودکان افزایش یافته و برای آن کارکردهای آموزشی و پرورشی جهت کیفیت‌ بخشی به زندگی مورد تاکید قرارگرفته است.

راهنمای فراسکاتی: رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD‌) برای ارزیابی فعالیتهای پژوهش و توسعه تجربی ‌2015

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از روش‌ها و رهنمودهایی است که به منظور سامان‌دهی به فعالیت‌های پژوهش و توسعه (R&D)، با مشارکت و تلاش‌های مستمر کارشناسانی از بسیاری کشورها، در سازمان جهانی همکاری و توسعة‌ اقتصادی(OECD)  تدوین شده است. مطالب راهنما شامل تعریف مفاهیم و تعیین شاخص‌های مرتبط با R&D، راهکارهای گردآوری آمار و شناسایی و طبقه‌بندی و دامنة شمول عوامل‌ِ دخیل در فعالیت‌های R&D، یعنی منابع انسانی و مالی، نهادهای حامی و مجری، و هزینه‌های این فعالیت‌ها است.

فرهنگ بسامدی: براساس پیکره متنی زبان فارسی امروز

فرهنگ بسامدی میزان کاربرد کلمات زبان را بر حسب فراوانی وقوع آنها در یک پیکره زبانی که نماینده آماری زبان است نشان می‌دهد. کلمات پربسامد و کم‌بسامد می‌توانند شاخص ارزشمندی برای پی بردن به مولفه‌های فرهنگی یک جامعه زبانی باشند. میزان بسامد کلمات در یک فرهنگ بسامدی تابع بازه زمانی است که پیکره فرهنگ در آن زمان گردآوری شده است. بنابراین اطلاعات موجود در فرهنگ بسامدی رابطه مستقیم با تحولات تاریخی یک جامعه زبانی دارد.

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان

گذراندن دوره پیش دبستانی، کودک را آماده برقراری روابط با دیگر همسالان و مربیان خود می­کند و زمینه یادگیری جدی در او را به وجود می آورد. کتاب حاضر به بررسی آموزش وپرورش در دوره پیش از دبستان پرداخته است، کتاب در چهار فصل تنظیم و در فصل اول به بررسی نظریه­های رشد و یادگیری کودکان پرداخته است، در فصل دوم دوره پیش دبستانی و ویژگیهای آن بیان ودر فصل سوم به برنامه درسی پیش از دبستان اختصاص دارد. در فصل چهارم بازی در دوره پیش از دبستان مطرح گردیده است.