تازه های کتابخانه

نظریه های یادگیری و آموزش

نظریه‌های یادگیری به‌طور بنیادی با تصوری که از ذهن انسانی دارند، مکانیزم یادگیری را تبیین و تفسیر می‌کنند و بر اساس آن سعی در هدایت و کنترل روش‌های تدریس دارند و به معلمان می‌گویند که تدریس را با گفتن شروع کنند یا با طرح مسأله و سؤال. در کتاب حاضر به تشریح نظریه‌های یادگیری پرداخته شده است. نگارنده بر این عقیده است که با بهره‌گیری از اصول مشترک نظریه‌ها و ایجاد تلفیق بین اصول دیدگاه‌های مختلف با توجه به شرایط و زمینه‌های اجتماعی، تربیتی و مهارتی معلمان می‌توان در بهبود یادگیری کوشید.

تدریس و یادگیری بر اساس رویکرد پژوهش محور

یکی از ضرورت‌های نظام آموزشی، موفقیت در ادامه و گسترش مهارت‌های لازم تحصیلی در دانش آموزان است، لذا باید به دنبال راه‌کارهایی باشیم که بالاترین عملکرد را داشته و کارآیی خود را اثبات کرده‌اند. یادگیری مبتنی بر پژوهش مسائل و مشکلاتی را که نیاز به تفکر انتقادی و خلاق دارند در اولویت قرار می دهد تا دانش آموزان بتوانند توانایی های خود را برای طرح سؤال، تحقیقات  در مورد طرح، تفسیر شواهد، شکل دهی توضیحات و استدلال ها و ارتباط با یافته ها توسعه دهند. نویسنده  در بخش اول کتاب روش‌های تدریس سنتی که شاید بیشترین حاکمیت را بر فعالیت‌های مدارس دارد را مورد بررسی قرار داده است.

برنامه درسی اوان کودکی: برنامه ریزی، سنجش و اجرا

امروزه دیگر سؤال از "چرایی" و یا ضرورت آموزش به کودکان خردسال، پرسش هوشمندانه ای نیست چرا که پاسخ روشن است. مطالعات به خوبی نشان دادند تجارب یادگیری کودکان در سال های آغازین زندگی، عمیقاً بر رشد و تحول آن ها در آینده تأثیر می گذارد. مهم ترین پرسش در حوزه آموزش و پرورش و یا تربیت اوان کودکی، پرسش از "چگونگی" است؛ این که چگونه می توان بهترین و با کیفیت ترین فرصت های یادگیری را برای رشد و تحول همه جانبه کودکان فراهم ساخت؟ رویکردها و الگوهای متعددی برای برنامه درسی اوان کودکی وجود دارند که هریک از آن ها پاسخ متفاوتی برای این پرسش ارائه دادند.

نظریه فطرت گرایی توحیدی در برنامه درسی

تولید علم و نقش‌آفرینی مهم و تأثیرگذار در تحولات علمی جهان برای جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. در دنیا شاهد پیدایش مداوم نظریه‌های علمی در زمینه‌های گوناگون هستیم به نحوی که در تنظیم مناسبات خود با نظریه‌های جدید به مشکل برمی‌خوریم. برخورد ما با این تغییرات چند گونه است یا باید نظریه‌برداری کنیم که تقلید صرف است، یا نظریه‌ها را نقد کنیم که این کار خوب و مقدمه تولید است و یا باید خودمان نظریه‌پردازی کنیم. در این حالت، یک صاحب نظر و یا یک تیم صاحب نظر در یک فرآیند علمی و با آگاهی داشتن از راهبردهای تولید نظریه، به نظریه پردازی می پردازند.

تغییر و اجرای برنامه درسی

تحولات فزاینده در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش علوم و دانش بشری؛ نیاز به بازنگری وتغییر در برنامه های درسی را ضرورت می نماید. تغییر برنامه درسی به عنوان موضوع اساسی و همیشگی نظام‌های آموزشی، ابعاد مختلفی دارد؛ از یک طرف، با دانش تغییر به طور اعم در ارتباط است و از مفهوم، درجه، نیروها، مقیاس، زمانبندی، چرایی و رویکردهای تغییر تأثیر می‌پذیرد و از طرف دیگر، به عنوان یک حوزه مطالعاتی، دانش خاص خود را دارد و مفهوم، ابعاد، شکل‌ها، مؤلفه‌ها، چرایی، سیر تاریخی، رویکردها، الگوها، فرایند و بازیگران تغییر برنامه‌های درسی را شامل می‌شود.

برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی

کتاب برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی به مدیران و برنامه ریزان آموزشی کمک می کند تا بتوانند در موقعیت های پیچیده و با وجود چالش های محیط بیرونی و ضعف های درونی، اقدام به طراحی و تدوین برنامه های راهبردی نمایند. این اثر به طور عینی، دقیق و عملی، خوانندگان را با نحوه برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه ها (در حیطه های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و دانشجویی)مراکز آموزش کارکنان (شامل آموزش در تمامی وزارت خانه ها، سازمان ها و شرکت های صنعتی و خدماتی) و آموزش روستایی (آموزش مردان و زنان روستایی، جوانان روستایی و دختران روستایی) آشنا می کند. 

آموزش تفکر انتقادی به کودکان: حل موثرمسائل و تصمیمات بهتر

آموزش به کودکان برای اینکه متفکران مؤثری باشند، همراه با آموزش ثبات اخلاقی و اعتقادی، یکی از بزرگ‌ترین اولویت‌­ها است. دنیای مدرن مستلزم آن است که مردم، متفکران بیشتر و بهتری باشند تا بتوانند در مقابل دنیای غنی از اطلاعاتی که در آن زندگی می­کنیم، واکنش نشان داده و آن را شکل دهند. نویسنده در این کتاب ضمن بررسی راه و روش مدارسی که مدعی‌اند خود را وقف آموزش تفکر انتقادی به کودکان کرده‌اند، اصول صحیح تفکر انتقادی و آموزش آن را برشمرده و راه و روش صحیح آموزش تفکر  و حل مسئله به کودکان را ارائه می دهد.

 

صعود چهل ساله: مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی

پیشرفت‌ها و دستاورد‌های ایران اسلامی در چهاردهه گذشته بنابر آمار‌های بین المللی نشانگر موفقیت‌های جمهوری اسلامی علیرغم همه مشکلات و کمبودهاست. کتاب حاضر بــا اسـتفاده از نزدیکترین و متناسبترین شــاخصه‌های بین المللــی بــه آرمان‌های انقــلاب اسلامی، میزان دستیابی جمهوری اسلامی ایران بــه آرمان‌هایی از قبیـل عدالت، اســتقال، معنویــت، آزادی، کرامت زن، مردمسالاری دینی، گسـترش رفــاه عمومی و... مورد بررسی قرارداده است.

معلم یادگیرنده، یادگیری حرفه ای مبتنی بر همکاری

داوطلبان حرفه معلمی از چه آموزش هایی برای کاربست شیوه های جدید تدریس استفاده می کنند، با چه مشکلات و مسائلی روبرو هستند و چگونه بر غنای حرفه ای خود افزوده اند. اثر حاضر دربردارنده مجموعه مقالاتی است که استادان دانشگاه هنگ کنگ در خصوص فرازها و فرودهای درس «تمرین دبیری» یا کارورزی دانشجویان تربیت معلم نوشته اند و نشان داده اند که این کتاب  می تواند منبع الهام بخشی برای کلیه استادان دانشگاه در رشته های دبیری، دوره های تربیت معلم، آموزش های ضمن خدمت و برنامه های تقویت و آشناسازی معلمان با روش های نوین تدریس باشد.

برنامه درسی بین رشته ای در آموزش عالی (مبانی، اصول، رویکردها و الگوها)

رویکرد بین‌رشته‌ای در برنامه‌های درسی دانشگاهی زمانی اهمیت و اعتبار یافت که فعالیت‌های رشته‌ای و تخصص‌گرا در شناخت و فهم درست مسائل و واقعیت‌های پیچیده کارایی خود را از دست دادند. بر این اساس دانشمندان و پژوهشگران عرصه‌های مختلف علوم انسانی، اجتماعی، طبیعی و فناوری با تشریک مساعی و بهره‌گیری از شیوه‌های گوناگون تلفیق به پژوهش پرداختند.