تازه های کتابخانه

جامعه شناسی نوین ارتباطات: رسانه ها در جهان امروز

امروز،بی هیچ شبهه،جهان ارتباطات است، تحول تاریخی جوامع دراین جهت نه پیوسته،که گسسته وجهشی است. منظورآن است که جهان ارتباطات درامتداد دوره های پیشین تاریخ حیات بشری تکوین نیافت، بلکه خود دنیایی خاص،متمایزوجهش یافته است.کتاب جامعه‌شناسی نوین ارتباطات رسانه‌ها در جهان امروز، دومین جلد از دانشنامه ارتباطات است که در سه بخش اصلی و 11 فصل تألیف شده است.

درس کاوی: ایده‌ای تازه برای پژوهش در فرایند آموزش و یادگیری

این کتاب ترجمه فارسی پنج مقاله علمی- پژوهشی محمد رضا سرکار آرانی به زبان انگلیسی است که در مجلات معتبر بین المللی در انگلستان، استرالیا و ژاپن چاپ و منتشر شده اند.

درس کاوی مشاهدۀ دقیق و جزئی و برنامه ریزی شدۀ فرایند آموزش و یادگیری است که در هر کلاس یا جلسه درسی شکل می گیرد، و دست کم سه ویژگی دارد:

کتاب و کتابخوانی در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب در سال های گذشته، همواره در مناسبت¬ های مختلف درجمع مردم و مسئولان فرهنگی و متولیان تولید و نشر کتاب، رهنمودهایی برای ترویج و توسعه کتاب و کتابخوانی در کشور ارائه کرده است. این کتاب به صورت موضوعی، به بیانات رهبری در سال های گذشته به ویژه در بازدیدهایشان از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پرداخته است.

ادبیات داستانی در ایران از روزگار باستان تا مشروطه

کتاب حاضر، نگاهی است کوتاه و گذرا بر سیر تحول داستان در ایران، از آغاز تا انقلاب مشروطه، همچنین بستر تاریخی، زبانی، قومی و متن‌شناسی سرزمین ایران.

واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی: نظریه ای بنیادین در علوم انسانی

این کتاب کوششی برای تحلیل رفتار بشر توسط فلسفه اسلامی است که ضمن بررسی محوریت محتوایی علوم انسانی، کنش‌های افراد را مهم‌ترین موضوع این فلسفه می‌داند.
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب «واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی» آورده است: در فضای گفتمانی «عقلانیت نوین اسلامی» که برآمده از اقتضائات و نیازهای انقلاب اسلامی است، از یک‌سو ضرورت تداوم فلسفه‌ اسلامی در عرصه‌های اجتماعی و از سوی دیگر ضرورت بازخوانی انتقادی علوم و امور مختلف (از قبیل حکومت، خانواده، هنر و...) از منظر مبانی فلسفی، به‌شدت مطرح بوده و هست. گویی این دو ضرورت باید دو روی یک سکه قلمداد شوند.

سبک زندگی اسلامی ایرانی

کتاب حاضر، مشتمل بر هفت فصل است:فصل نخست آن پیرامون چیستی سبک زندگی است که در آن سعی شده در کنار تعاریف جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، تعریفی دین‌شناسانه از سبک زندگی که آن را بیشتر با اهداف و مقاصد اسلامی سازگار می‌دانیم، ارائه شود.

رسانه ها و محیطهای آموزشی- یادگیری

در رویکردهای نوین به فرایند آموزش ــ یادگیری، فعالیتهای آموزشی معلمان از ارائه یک‌سویه اطلاعات به شاگردان، به فراهم‌سازی محیطهای مناسب برای تسهیل یادگیری آنان تغییر کرده است. رسانه‌های آموزشی- یادگیری، وسیله‌هایی برای برقراری ارتباط‌اند که نقشی اساسی در تبادل آراء و اطلاعات بین یادگیرندگان و معلمان، یادگیرندگان با یکدیگر و یادگیرندگان با محتوای درس ایفا می‌کنند.

پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی با استفاده از نرم افزار SPSS‎

در این کتاب تعدادی از تکنیک ها و روش های آماری برای تحلیل و پردازش تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی به همراه مثالهایی به چاپ رسیده است‌، همچنین نحوه محاسبه هر روش به وسیله نرم افزار SPSS تحت ویندوز توضیح داده شده است. عناوین فصلهای کتاب عبارت اند از: آشنایی با نرم افزار win ،SPSS پردازش داده ها، توصیف داده ها، تحلیل روابط بین متغیرها، مقایسه میانگین ها، آزمونهای غیر پارامتری‌، طبقه بندی روشهای تحلیل چند متغیره رگرسیون چندگانه‌، رگرسیون لوجستیک‌، تحلیل تشخیصی چندگانه‌، تحلیل مسیر، تحلیل واریانس چند متغیره‌، تحلیل همبستگی کانونی‌، تحلیل عاملی‌، تحلیل خوشه ای.

معلمان بزرگ ایران

پرورشکاران و بیدار گران جامعه ما چه کسانی بودند ؟ کجا درس آموزگاری و بیدارگری آموختند؟ چگونه کودکان و نوجوانان گریز پا سواد خواندن و نوشتن یاد گرفتند ؟ و چه شد که فرزندان آنها چنین به سوی سواد علمی فناورانه شتافتند؟

هستی و زمان

مارتین هایدگر در ایران فیلسوفی نام آشناست. گفته‌اند که هستی و زمان ‌او مهم‌ترین شاهکار فلسفی قرن بیستم است و آن را به بمبی در عالم فلسفه مانند کرده‌اند. گفته‌اند که حتی منتقدانش از تأثیرش در امان نمانده‌اند. که این کتاب استوارترین ستون‌های سنت متافیزیک غرب را به لرزه درمی‌آورد. اگزیستانسیالیسم، ساخت‌شکنی، هرمنوتیک و الهیات مدرن، فصولی از نظریه و نقد ادبی و هنری، روانکاوی و بسیاری از جنبش‌های علوم انسانی معاصر را وامدار این کتاب خوانده‌اند. به این همه باید آوازة دشواری زبان، طرح شگفت‌انگیز و ژرفای مضامین آن را نیز افزود.